เรื่อง : กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา ที่ 1/2562
เมื่อ : 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:52 น.
จำนวนผู้เข้าชม : 164 ครั้ง

นักเรียนทุกระดับชั้น
ของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ให้มาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา ที่ 1/2562
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ดู/ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
     1.(ไฟล์ .png) ขนาดไฟล์ 58.85 KB