เรื่อง : เอกสารอบรมการจัดทำแผนการสอน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 สำหรับครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:55 น.
จำนวนผู้เข้าชม : 470 ครั้ง

เอกสารอบรมการจัดทำแผนการสอน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 สำหรับครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสดู/ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
     1.(ไฟล์ .pptx) ขนาดไฟล์ 590.78 KB
     2.(ไฟล์ .pptx) ขนาดไฟล์ 667.10 KB
     3.(ไฟล์ .pptx) ขนาดไฟล์ 555.68 KB
     4.(ไฟล์ .pdf) ขนาดไฟล์ 141.26 KB
     5.(ไฟล์ .pdf) ขนาดไฟล์ 6.84 MB
     6.(ไฟล์ .pdf) ขนาดไฟล์ 209.62 KB